Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Επιχείρηση

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα mastorevo.gr χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο κ.λπ.) είναι γενικά για την επεξεργασία της παραγγελίας σας.

2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Όταν κάνετε μια παραγγελία, για να συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα και κωδικό πρόσβασης χρήστη (όνομα χρήστη & κωδικός πρόσβασης), είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση e-mail και το κινητό σας τηλεφωνικό νούμερο.

Η Επιχείρηση συλλέγει και χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα στοιχεία:

  • για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της συναλλαγής (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας, πληροφορίες για την πρόοδό της κ.λπ.).
    για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών (απόδειξη, τιμολόγιο)
  • για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Επιχείρησης, προσφορές, newsletters κ.λπ.).
  • για λήψη στατιστικών και μόνο δηλώσεων σχετικά με τους πελάτες και τις αγορές τους στο mastorevo.gr. Τα δεδομένα που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη δεν μπορούν ποτέ να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Επίσης διασφαλίζει την εμπιστευτική, νόμιμη και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου αυτής της επεξεργασίας.

Ο χρήστης διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται είναι σωστά και ακριβή και αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση τους. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Επιχείρηση ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Οι χρήστες του mastorevo.gr έχουν δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού, φορητότητας, ένστασης ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Επιχείρηση με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, εκχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι χρήστες. Η μόνη εξαίρεση από αυτήν την υποχρέωση είναι όταν έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του κατά τη συλλογή των δεδομένων του ή/και η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων απαιτείται από νομική διάταξη και /ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως τα δεδομένα του πελάτη διατηρούνται από την Επιχείρηση μόνο για όσο διάστημα ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νομικές της υποχρεώσεις δεν εκπληρωθούν σωστά ή έγκαιρα λόγω της αποστολής λανθασμένων προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει το mastorevo.gr για τα δεδομένα του κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή σε αυτά.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και εντός του υπάρχοντος ή ενδεχόμενου νομικού πλαισίου. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.

3. Συλλογή και Χρήση

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για πληρωμή υπηρεσιών/προϊόντων του Δικτύου χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Cookies

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του mastorevo.gr (π.χ. google analytics). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν υπόψη κανένα έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη ως προς τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου της Εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστότοπου δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει cookies για σκοπούς αναγνώρισης, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Σύνδεσμοι προς τρίτους (links)

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την ίδια την Επιχείρηση αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες τρίτων που συλλέγουν δεδομένα ανεξάρτητα από εμάς. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτές τις υπηρεσίες ενδέχεται να κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες των εν λόγω οργανισμών. Αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την εξατομίκευση της διαφήμισης στο δικό τους διαφημιστικό δίκτυο. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις συμφωνίες χρήσης αυτών των οργανισμών στους ιστότοπούς τους. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Κατ’ εξαίρεση, οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να παρέχονται ως απάντηση σε νόμιμο αίτημα από κυβερνητικές αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να ζητούν τέτοιες πληροφορίες.

Google Maps

Έχουμε ενσωματώσει χάρτες από το “Google Maps” (πάροχος: Google Ireland Limited, Αριθμός μητρώου: 368047, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία). Το Google Maps μας επιτρέπει να εμφανίζουμε τη θέση των διευθύνσεων και των οδηγιών απευθείας στον ιστότοπό μας σε διαδραστικούς χάρτες και σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας όπου είναι ενσωματωμένοι οι Χάρτες Google, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Κατά τη διαδικασία αυτή, η IP και η τοποθεσία σας ενδέχεται να μεταδοθούν στην Google. Η Google λαμβάνει επίσης την πληροφορία ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα. Αυτό γίνεται επίσης χωρίς λογαριασμό χρήστη στην Google. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει τα παραπάνω δεδομένα στο λογαριασμό σας. Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Google. Η Google δημιουργεί προφίλ χρηστών από αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή βελτιστοποίησης των ιστότοπων της.

Αρχεία καταγραφής διακομιστών

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς (δηλαδή χωρίς εγγραφή και χωρίς άλλη διαβίβαση πληροφοριών), συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας. Εάν επιθυμείτε να δείτε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Διεύθυνση IP
  • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
  • Τύπος προγράμματος περιήγησης
  • Ιστοσελίδες από τις οποίες προέρχεται το αίτημα

Δεν αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Φόρμα επικοινωνίας / Email

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό τη διεκπεραίωση του αιτήματος επικοινωνίας.

Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας και το αίτημα επικοινωνίας σας στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες μας (“σύστημα CRM”) ή σε ένα συγκρίσιμο σύστημα.
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα προσωπικά δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής της φόρμας επικοινωνίας και εκείνα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό συμβαίνει όταν η αντίστοιχη συνομιλία μαζί σας έχει λήξει. Η συζήτηση τερματίζεται όταν οι περιστάσεις δείχνουν ότι το εν λόγω θέμα έχει διευκρινιστεί οριστικά.